Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE003A | Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE003A vid Örebro universitet.


- Hallå, hur gör man? : Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

- Hallå, hur gör man? : Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan | 2:a upplagan

Av Christian Eidevald m fl

Pris fr. 185 kr

Köp
Att ha eller sakna verktyg : om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva

Att ha eller sakna verktyg : om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva | 1:a upplagan

Av Claes Nilholm m fl

Pris fr. 233 kr

Köp
Att platsa i en skola för alla

Att platsa i en skola för alla | 4:e upplagan

Av Roger Säljö m fl

Pris fr. 165 kr

Köp
Bara funktionshindrad? : Funktionshinder och intersektionalitet

Bara funktionshindrad? : Funktionshinder och intersektionalitet | 2:a upplagan

Av Mårten Söder (red.) m fl

Pris fr. 276 kr

Köp
Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv

Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv | 1:a upplagan

Av Louise Bjar m fl

Pris fr. 343 kr

Köp
Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik

Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik | 1:a upplagan

Av Ingrid Pramling m fl

Pris fr. 231 kr

Köp
Det värderande ögat

Det värderande ögat : Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning | 2:a upplagan

Av Cato R. P. Bjørndal m fl

Pris fr. 215 kr

Köp
Elevdokumentation

Elevdokumentation : – om textpraktiker i skolans värld | 1:a upplagan

Av Maj Asplund Carlsson m fl

Pris fr. 204 kr

Köp
Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför?

Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? | 1:a upplagan

Av Gunilla Carlsson Kendall m fl

Pris fr. 301 kr

Köp
Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap

Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap | 4:e upplagan

Av Bengt Persson m fl

Pris fr. 214 kr

Köp
En inkluderande skola

En inkluderande skola : Möjligheter, hinder och dilemman | 1:a upplagan

Av Claes Nilholm m fl

Pris fr. 238 kr

Köp
Hållbar bedömning : Bildning, välmående och utveckling i skolans bedöm

Hållbar bedömning : Bildning, välmående och utveckling i skolans bedöm | 1:a upplagan

Av Christian Lundahl m fl

Pris fr. 215 kr

Köp
Inkluderande matematikundervisning : Tidiga insatser i FK-6

Inkluderande matematikundervisning : Tidiga insatser i FK-6 | 1:a upplagan

Av Helena Roos m fl

Pris fr. 252 kr

Köp
Intensiv läsinlärning - Dialog och bemästrande när läsningen har låst sig

Intensiv läsinlärning - Dialog och bemästrande när läsningen har låst sig | 1:a upplagan

Av Bente Eriksen Hagtvet m fl

Pris fr. 363 kr

Köp
Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat | 1:a upplagan

Av Hans-Åke Scherp m fl

Pris fr. 248 kr

Köp
Lärares relationskompetens - Vad är det? Hur kan den utvecklas?

Lärares relationskompetens - Vad är det? Hur kan den utvecklas? | 1:a upplagan

Av Jonas Aspelin m fl

Pris fr. 220 kr

Köp
Motiverande samtal i skolan : samtal som förbättrar lärande

Motiverande samtal i skolan : samtal som förbättrar lärande | 1:a upplagan

Av Stephen Rollnick m fl

Pris fr. 323 kr

Köp
Närhet och distans

Närhet och distans | 4:e upplagan

Av Pål Repstad m fl

Pris fr. 191 kr

Köp
Positiv  specialpedagogik - Teorier och tillämpningar

Positiv specialpedagogik - Teorier och tillämpningar | 1:a upplagan

Av Idor Svensson m fl

Pris fr. 275 kr

Köp
Ren formativ bedömning

Ren formativ bedömning : En ny bedömningspraktik | 1:a upplagan

Av Per Lauvås m fl

Pris fr. 269 kr

Köp
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar | 2:a upplagan

Av Ann Ahlberg m fl

Pris fr. 191 kr

Köp
Språklig sårbarhet i förskola och skola

Språklig sårbarhet i förskola och skola : Barnet, språket och pedagogiken | 1:a upplagan

Av Barbro Bruce m fl

Pris fr. 249 kr

Köp
Språkutveckling och språkstörning hos barn - Del 3

Språkutveckling och språkstörning hos barn - Del 3 : Flerspråkighet - utveckling och svårigheter | 1:a upplagan

Av Ulrika Nettelbladt m fl

Pris fr. 419 kr

Köp
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3:e upplagan

Av Hans Strand m fl

Pris fr. 244 kr

Köp
Vetenskapsteori för nybörjare

Vetenskapsteori för nybörjare | 3:e upplagan

Av Torsten Thurén m fl

Pris fr. 188 kr

Köp
Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt

Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt | 3:e upplagan

Av Ross W Greene m fl

Pris fr. 254 kr

Köp

Hittills har vi återanvänt

 1 

 9 

 5 

 8 

 2 

 9 

 3 

böcker.

Trustpilot

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera för att ta del av våra bästa studenttips, erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om hur vi hanterar persondata i vårt avsnitt om personuppgiftbehandling.

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Pris: 5 kr

Köp
Visa allt kontorsmaterial 👉
Söker...
Stäng